CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

MAESTRO

ESTATUS

AULA

6749-A ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS I Sábados  08:00 a 13:00 horas  

CONFIRMADO

EDIFICIO 17, AULA "E"

Costo: $2104.00