CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

132-A FRANCÉS III Lunes a viernes.  07:00 - 08:00 horas. CANCELADO CANCELADO
132-B FRANCÉS III Sábados.  08:00 - 13:00 horas.  APROBADO EDIFICIO 211, MÓDULO 3, AULA 5
132-C FRANCÉS III Sábados.  08:00 - 13:00 horas.  CANCELADO CANCELADO

Costo: $2104.00