CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

MAESTRO

ESTATUS

AULA

3459-A FRANCÉS  VIII Sábado 08:00 - 13:00 horas   

CONFIRMADO

EDIFICIO 211, MÓDULO 3, AULA "2"

Costo: $2104.00