CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

3459-A FRANCÉS VIII Lunes a viernes.  14:00 - 15:00 horas.  CANCELADO CANCELADO
3459-B FRANCÉS VIII Sábados.  08:00 - 13:00 horas.  CANCELADO CANCELADO

Costo: $2104.00