CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

MAESTRO

ESTATUS

AULA

122-A INGLÉS II Sábados.  08:00-13:00 horas   

CONFIRMADO

EDIFICIO 48, AULA "B"

122-B INGLÉS II Sábados.  08:00-13:00 horas   

CONFIRMADO

EDIFICIO 48, AULA "C"

122-C INGLÉS II Lunes-viernes 08:00-09:00 horas  

CONFIRMADO

EDIFICIO 221, AULA "H"

122-D INGLÉS II lunes y miércoles.  16:30-19:00 horas   

CONFIRMADO

EDIFICIO 211, MÓDULO 3, AULA "1"

122-E INGLÉS II Sábados.  08:00-13:00 horas   

CONFIRMADO

EDIFICIO 221, AULA "B"

Costo: $2104.00