CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

3145-A INGLÉS V Lunes a viernes.  09:00 - 10:00 horas.  APROBADO EDIFICIO 221, AULA H
3145-B INGLÉS V Sábados.  08:00 - 13:00 horas.  APROBADO EDIFICIO 221, AULA D
3145-C INGLÉS V Sábados.  08:00 - 13:00 horas.  APROBADO EDIFICIO 221, AULA E

Costo: $2104.00