CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

MAESTRO

ESTATUS

AULA

3146-A INGLÉS VI Sábados  08:00-13:00 horas   

CONFIRMADO

EDIFICIO 113, AULA "G"

3146-B INGLÉS VI Sábados  08:00-13:00 horas   

CONFIRMADO

EDIFICIO 113, AULA "H"

Costo: $2104.00