CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

3147-A INGLÉS VII Sábados.  08:00 - 13:00 horas.  APROBADO EDIFICIO 221, AULA I
3147-B INGLÉS VII Sábados.  08:00 - 13:00 horas.  CANCELADO CANCELADO

Costo: $2104.00