CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

MAESTRO

ESTATUS

AULA

3148-A INGLÉS VIII Sábados  08:00-13:00 horas   

CONFIRMADO

EDIFICIO 113, AULA "J"

Costo: $2104.00