CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

4832-A INGLÉS A III Sábados.  08:00 - 11:00 horas. APROBADO EDIFICIO 51, AULA A
4832-B INGLÉS A III Sábados.  08:00 - 11:00 horas. APROBADO EDIFICIO 51, AULA B
4832-C INGLÉS A III Sábados.  08:00 - 11:00 horas. CANCELADO CANCELADO
4832-D INGLÉS A III Sábados.  11:00 - 14:00 horas.  APROBADO EDIFICIO 51, AULA A
4832-E INGLÉS A III Sábados.  11:00 - 14:00 horas.  CANCELADO CANCELADO
4832-F INGLÉS A III Sábados.  11:00 - 14:00 horas.  CANCELADO CANCELADO

Costo: $1276.00