CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

5527-A INGLÉS A IV Sábados.  08:00 - 11:00 horas. APROBADO EDIFICIO 51, AULA D
5527-B INGLÉS A IV Sábados.  08:00 - 11:00 horas. APROBADO EDIFICIO 51, AULA E
5527-C INGLÉS A IV Sábados.  11:00 - 14:00 horas.  APROBADO EDIFICIO 51, AULA D
5527-D INGLÉS A IV Sábados.  11:00 - 14:00 horas.  CANCELADO CANCELADO

Costo: $1276.00