CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

MAESTRO

ESTATUS

AULA

5527-A INGLÉS A4 Sábados  08:00-11:00 horas       
5527-B INGLÉS A4 Sábados  11:00-14:00 horas       

Costo: $1276.00