CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

MAESTRO

ESTATUS

AULA

5527-A INGLÉS A4 Sábados  08:00-11:00 horas   

CONFIRMADO

EDIFICIO 19, AULA "A"

5527-B INGLÉS A4 Sábados  11:00-14:00 horas   

CONFIRMADO

EDIFICIO 19, AULA "A"

Costo: $1276.00