CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

5851-A INGLÉS A V Sábados.  08:00 - 11:00 horas. APROBADO EDIFICIO 51, AULA F
5851-B INGLÉS A V Sábados.  11:00 - 14:00 horas.  APROBADO EDIFICIO 51, AULA F

Costo: $1276.00