CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

6118-A INGLÉS A VI Sábados.  08:00 - 11:00 horas. APROBADO EDIFICIO 53, AULA A
6118-B INGLÉS A VI Sábados.  11:00 - 14:00 horas.  CANCELADO CANCELADO

Costo: $1276.00