CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

6346-A INGLÉS A VII Sábados.  08:00 - 11:00 horas. APROBADO EDIFICIO 53, AULA B

Costo: $1276.00