CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

MAESTRO

ESTATUS

AULA

4827-A INGLÉS N3 Sábado 08:00-11:00 horas  

CONFIRMADO

EDIFICIO 37, AULA "D"

4827-B INGLÉS N3 Sábado 11:00-14:00 horas  

CONFIRMADO

EDIFICIO 37, AULA "D"

Costo: $1276.00