CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

4827-A INGLÉS N III Sábados.  08:00 - 11:00 horas. APROBADO EDIFICIO 58, AULA A
4827-B INGLÉS N III Sábados.  11:00 - 14:00 horas.  APROBADO EDIFICIO 58, AULA A

Costo: $1276.00