CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

4828-A INGLÉS N IV Sábados.  08:00 - 11:00 horas. APROBADO EDIFICIO 58, AULA B
4828-B INGLÉS N IV Sábados.  11:00 - 14:00 horas.  APROBADO EDIFICIO 58, AULA B

Costo: $1276.00