CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

MAESTRO

ESTATUS

AULA

5422-A INGLÉS N5 Sábado 08:00-11:00 horas  

CONFIRMADO

EDIFICIO 39, AULA "A"

5422-B INGLÉS N5 Sábado 11:00-14:00 horas  

CONFIRMADO

EDIFICIO 39, AULA "A"

Costo: $1276.00