CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

5422-A INGLÉS N V Sábados.  08:00 - 11:00 horas. APROBADO EDIFICIO 58, AULA C
5422-B INGLÉS N V Sábados.  11:00 - 14:00 horas.  APROBADO EDIFICIO 58, AULA C

Costo: $1276.00