CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

5526-A INGLÉS N VI Sábados.  08:00 - 11:00 horas. APROBADO EDIFICIO 58, AULA D
5526-B INGLÉS N VI Sábados.  11:00 - 14:00 horas.  APROBADO EDIFICIO 58, AULA D

Costo: $1276.00