CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

5852-A INGLÉS N VII Sábados.  08:00 - 11:00 horas. APROBADO EDIFICIO 58, AULA E
5852-B INGLÉS N VII Sábados.  11:00 - 14:00 horas.  APROBADO EDIFICIO 58, AULA E

Costo: $1276.00