CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

139-A ITALIANO III Sábados.  08:00 - 13:00 horas.  APROBADO EDIFICIO 113, AULA G

Costo: $2104.00