CLAVE

IDIOMA

NIVEL

DÍAS

HORARIO

ESTATUS

AULA

1000-A JAPONÉS A I Sábados.  11:00 - 14:00 horas.  APROBADO EDIFICIO 53, AULA B

Costo: $1276.00